Om oss

Gud er vårt fyrtårn

Gud er lyset som guider oss, vårt fyrtårn, som viser oss vei. Salme 32 vers 8 sier: "Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd."

Færder fyr
Færder fyr

Visjon

Vår visjon er å hjelpe mennesker å finne den vei som Gud har gitt dem å følge, og holde seg på den. Vi vil:

  • Nå fortapte sjeler
  • Styrke familiene
  • Støtte Israel og jødene
  • Yte hjelp til mennesker i nød

Tjeneste

Vi er en endetidstjeneste, oppreist av Gud til å jobbe for Ham og Hans rike i endetiden. Vårt pakt bibelord gitt av Gud 13. mars 2017 er Salme 121.

Bakgrunn

Jeg var i Oslo 20. november 2013 for å hente en bil jeg hadde kjøpt, da Gud fortalte meg at det nå hastet for meg å etablere denne websiden. LundFamilia er portugisisk, og betyr rett og slett familien Lund, og domenet hadde jeg skaffet et par år tilbake med tanke på å sette opp en hjemmeside for familien. Senere har Gud fortalt meg at jeg må etablere en tjeneste for å samle inn penger til ulike formål, slik som finansiering av bibler og nødhjelp. Jeg har tenkt over hvordan dette bure skje og tanken er modnet frem. Nå fikk jeg altså beskjed om at LundFamilia skulle brukes til dette formålet. Dette skulle ikke handle om min biologiske familie, men den store familien av kristne brødre og søstre rundt i verden!

Mer om oss

LundFamilia Ministerio er tilsluttet End Time Army Ministries Alliance.

For mer informasjon om LundFamilia Ministerio, hvem vi er, hva vi er, hvor vi er eller hvordan du kan kontakte oss; kontakt oss. Du er også hjertelig velkommen til å sende oss dine bønnebegjær - vi har lang erfaring med forbønnstjeneste og er vitne til bønnesvar og mirakler hver eneste uke.

Siden vi er en del av ETA Prayer Line for Europe, kan bønneforespørsler også reises på våre ukentlige bønnemøter.

Besøk vår webshop

Vår tro

Vi følger en enkel doktrine som inkluderer Bibelen fra perm til perm, hverken mer eller mindre. Vi tror at Gud vår Himmelske Fars ord er like relevant for mennesker i dag som da Bibelen ble ført i pennen, og at Hans sønn Jesus Kristus ved sitt blod har gitt frelse til dem som tar i mot Ham. Vi tror at Den Hellige Ånd er vår talsmann og hjelper, i et liv hvis hensikt er å gjøre det Gud har planlagt for oss, på samme måte som Jesus lærte sine disipler.

La oss be for deg

Vi ser mange behov i verden i dag; mennesker som søker Gud, folk som er arbeidsløse eller har økonomiske problemer av andre grunner, personer med ekteskapelige eller andre relasnjonelle problemer, folk som sliter med sykdom og andre slags behov.

Vit at Jesus Kristus døde for våre synder, men også for helbredelse og hjelp! Det er ingenting Han ikke kan gjøre, og han vil at vi skal bringe alt til Ham i bønn. 1. Johannes brev kapittel 5 vers 14 sier: "Dette er tilliten vi har i Hans nærhet: Hvis vi ber om noe som samsvarer med Hans vilje, hører han oss."

Hvis du vil ha hjelp til å gjøre dette, eller hvis du vil at vi skal be for deg, ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag!
Telefon: +47 479 70 506 (vår dedikerte bønnetelefon) eller e-post: ministerio@lundfamilia.com

Vi er her for deg!

Lag din egen hjemmeside gratis!